6 thinking hats

6 thinking hats is een techniek die gebruikt kan worden bij brainstorms en is gebaseerd op het idee dat er verschillende type persoonlijkheden zijn. Tijdens de brainstorm krijgt elke deelnemer een (virtuele) hoed op met een bepaalde kleur die staat voor een bepaalde rol. De deelnemers moeten dan alles wat ze tijdens de brainstorm zeggen of inbrengen doen vanuit deze rol. De verschillende rollen helpen de deelnemers om individueel of samen in een bepaalde gedachtestroom te komen en zo op nieuwe verrassende ideeën te komen. De 6 hoeden zijn als volgt:

 • De blauwe hoed: Is de organisator en houdt het proces in de gaten. Verantwoordelijk voor de agenda en voor wie er aan het woord komt.
 • We witte hoed: Zorgt voor de juiste informatie en is verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie.
 • De rode hoed: Bekijkt alles emotioneel en intuïtief. Laat zijn of haar gevoel spreken. “Ik heb het gevoel dat…” of “Dit maakt mij heel erg blij”.
 • De gele hoed: Is de optimist en positieve deelnemer. Focust zich op de voordelen en haalbaarheid. Ook bij echte problemen ziet de gele hoed de voordelen er van in.
 • De zwarte hoed: Neemt een kritische houding aan. Vraagt zich af wat de risico’s zijn en welke problemen er kunnen voorkomen.
 • De groene hoed: Neemt de creatieve rol aan. Bedenkt en draagt alternatieven voor en probeert overal ideeën bij te zeggen.

Benodigdheden
1 blauwe hoed
1 witte hoed
1 gele hoed
1 groene hoed
1 zwarte hoed
1 rode hoed

Of 6 post-its in verschillende kleuren 😉

Aan de slag

 1. Nodig de deelnemers uit en blok genoeg tijd en een fijne ruimte.
 2. Zorg voor een goede probleemstelling.
 3. Zorg voor een goede uitleg van de brainstormmethode.
 4. Neem de tijd om tot verschillende ideeën voor het probleem te komen.
 5. Verdeel de verschillende ‘hoeden’.
 6. Laat iedere deelnemer vanuit zijn of haar ‘hoed’ nadenken over het idee/de ideeën.
 7. Bespreek de resultaten.
 8. Verbeter het idee op basis van de feedback.
 9. Wissel van ‘hoeden’.
 10. Laat iedere deelnemer nogmaals nadenken over het idee vanuit zijn of haar nieuwe rol.
 11. Bespreek de resultaten.
 12. Documenteer alle resultaten uit de sessie.

Bij minder dan 6 personen wisselen de deelnemers af en toe van hoed, zodat alle invalshoeken aan bod komen.
Bij meer dan 6 personen zorg je voor mensen met dezelfde hoed.

Meer informatie
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-04/Handleiding-zes-denkhoeden.pdf

Wanneer
Deze methode is geschikt om in te zetten wanneer je met veel dezelfde disciplines aan tafel zit. De 6 thinking hats methode zorgt ervoor dat mensen een rol aan kunnen nemen en dus makkelijker buiten hun eigen persoon kunnen denken
Beoogd effect
Dat een probleem vanuit (6) verschillende perspectieven benaderd wordt, ook wanneer die perspectieven van nature niet aan tafel zitten.
Uitkomst
Een gevarieerde set aan ideeën die vanuit (6) verschillende perspectieven benaderd zijn.
Duur
120 tot 240 min.
Aantal personen
vanaf 4