Milestone plan

Een milestone is een belangrijk moment in je project. Milestones geven teamleden richting en houvast om te zien waar ze staan in hun proces. Door vooraf milestones met elkaar af te stemmen en de voortgang hiervan periodiek te bespreken kan het team en management elkaar op tijd bijsturen als blijkt dat het project uit lijkt te lopen.

Benodigdheden

  • Pen
  • Milestone template (nog te maken)
  • Stiften
  • Post-its

Aan de slag

  1. Print het milestone template uit op een A3 vel of groter.
  2. Definieer met de groep de verschillende milestone die behaald moeten worden.
  3. Denk bij het definiëren van een milestone aan de vervolgstap en eventuele stap terug, als deze niet behaald wordt.
  4. Plak de milestones op de tijdlijn op basis van relatieve tussenruimtes (hierdoor wordt het direct inzichtelijk hoe groot een bepaalde stap is).
  5. Bespreek met de groep de periodieke momenten waarin je bij elkaar komt (meeting van max. 20 minuten) om de milestones door te nemen.
  6. Hang de milestone tijdlijn op in de ruimte van je project.
Wanneer
Wanneer het project over een lange tijd verspreid is en meerdere schakels heeft die samen moeten werken.
Beoogd effect
Door middel van milestone meetings krijgt het team en management inzicht in de status van het project en krijg vroegtijdig bijgestuurd worden als nodig.
Uitkomst
Één plan met milestones voor het project en bijbehorende vervolg stappen Overzicht in status van het project
Duur
60 tot 120 min.
Aantal personen
2 tot 5