MoSCoW

De MoSCoW methode is er om te helpen met het prioriteren van features bij een concept of product. De features worden gecategoriseerd in “Must have”, “Should have”, “Could have” of “Would like but won’t get”.

Aan de slag

Maak een lijst met alle features / onderdelen en verdeel ze in 4 verschillende categorieën. Alle features zijn belangrijk, maar ze worden geprioriteerd op de grootste en de meest directe voordelen.

Must have
Features die als “must have” zijn gelabeld, zijn van cruciaal belang voor het succes van de oplossing. Als ook maar één Must have-feature niet is opgenomen, moet de projectoplevering als een mislukking worden beschouwd.

Should have
Features die als “should have” gelabeld zijn, zijn belangrijk maar niet noodzakelijk voor de levering in de huidige levertijd. Hoewel de features van Should have even belangrijk kunnen zijn als de features van Must have, zijn ze vaak minder tijdkritisch of is er een andere manier om aan de vereisten te voldoen, zodat het kan worden uitgesteld tot een later moment.

Could have
Features die gelabeld zijn als “Could have” zijn wenselijk maar niet noodzakelijk, en kunnen de gebruikerservaring of de klanttevredenheid verbeteren tegen lage ontwikkelingskosten. Deze zullen meestal worden opgenomen als de tijd en middelen het toelaten.

Won’t have
Features die als “Won’t have” zijn bestempeld, zijn door de belanghebbenden overeengekomen als de minst kritische, laagstbetaalde producten, of zijn op dat moment niet van toepassing. Als gevolg hiervan zijn er geen eisen gepland in het schema voor de volgende leveringstermijn. Won’t have features worden ofwel ingetrokken of heroverwogen voor later.

Teamleden zullen in eerste instantie proberen om al de Must, Should en Could features te leveren, maar de Should en Could zullen de eerste zijn die worden verwijderd als de leveringstermijn in het gedrang komt.

Wanneer
Wanneer er voor je concept veel verschillende features zijn bedacht en je niet de tijd hebt om ze allemaal uit te voeren. Bijvoorbeeld aan het begin van een sprint.
Beoogd effect
Een betere prioriteitsbepaling van de verschillende feature ideeën, zodat er makkelijker bepaald kan worden wat getoetst of ontwikkeld gaat worden.
Uitkomst
Een geprioriteerd overzicht van alle feature ideeën die gedeeld kan worden met de rest van het team.
Duur
120 tot 240 min.
Aantal personen
maximaal 4